Szkoła Ucząca Się? To my!!!

19 listopada 2018 w naszej szkole miało miejsce szczególne zdarzenie – podsumowanie programu Szkoła Ucząca Się (SUS).
Do programu przystąpiliśmy dwa lata temu, po realizacji (w latach 2014- 16) programu Rozwój Uczenia i Nauczania (RUN), którego SUS był kontynuacją. Program SUS powstał w r. 1999 na podstawie materiałów i procedur przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Szkoły, które zrealizują program otrzymują tytuł Szkoły Uczącej Się, który jest najważniejszym honorowym tytułem nadawanym przez CEO placówkom, w których dyrektor i nauczyciele wspólnie pracują na poprawę jakości nauczania, wdrażając strategie oceniania kształtującego na poziomie zaawansowanym.
W ramach podsumowania dwuletnich wysiłków szkoła zorganizowała panel koleżeński, w którym wzięli udział nauczyciele ze szkół podstawowych w Konarach i Podgórzu, również uczestniczących w projekcie oraz opiekun szkoły w programie CRS2 (CEO)- p. Katarzyna Olejnik. W ramach panelu goście odbyli tzw. „spacer edukacyjny” i obserwowali sześć lekcji prowadzonych przez nauczycieli z naszej szkoły: p. Danutę Parys – historia, p. Dorotę Piwowar- język niemiecki, p. Anetę Mikulską-Pietrzak- chemia, p. Wiolettę Niezgodę- język polski, p. Magdalenę Olkowską- edukacja wczesnoszkolna i p. Agatę Augustyniak- język angielski. Przedmiotem obserwacji bylo stosowanie strategii oceniania kształtującego na różnych etapach lekcji.
Następnie odbyły sie spotkania panelistów kolejno z mentorem grupy, uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły, na których rozmawiano na temat wzorców, które udało sie zaobserwować w trakcie poszczególnych lekcji. Okazało się, że postawione cele zrealizowaliśmy w 100 procentrach!
W drugiej części panelu udział wzięli także rodzice i uczniowie oraz p. Alicja Melion – Dyrektor ZOSiP w Serocku. W bardzo miłej atmosferze „word cafe” p. Aneta Mikulska-Pietrzak w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła naszą drogę „zaprzyjaźniania się” z Ocenianiem Kształtującym, mówiła o trudnościach i problemach, ale także o satysfakcji, jaką przynosi nam praca metodą OK, a następnie w ramach pracy warsztatowej wypracowano i przedstawiono wnioski z dyskusji panelowej na następujące tematy:
Współpraca- potrzeba czy przeszkoda?
Rola rodzica we współczesnej szkole.
Szkoła marzeń czyli jaka?
Dobra lekcja czyli jaka?
Co oznacza odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się?
Podsumowanie spotkania i wręczenie trofeum odbyło się w obecności- p. Sylwestra Sokolnickiego – Burmistrza Miasta i Gminy Serock-, p. Alicji Melion – Dyrektora ZOSiP-u w Serocku, rodziców, nauczycieli i uczniów. Przedstawiciel CEO-p. Katarzyna Olejnik wręczyła pani dyrektor Dorocie Perczyńskiej certyfikat Szkoły Uczącej Się, która podziękowała panelistom i wszystkim gościom za przybycie, a nauczycielom za dwuletnią pracę w programie.
Agata Augustyniak – szkolny koordynator programu, nauczyciel j.angielskiego w SP Wola Kiełpińska.