Dyżur wakacyjny

W okresie lipiec-sierpień 2024 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2024r.

Szczególowe informacje na stronie internetowej Miasta i Gminy Serock