Podziękowanie za pielęgnowanie wartości patriotycznych

Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Rok szkolny 2018/2019 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła „Rokiem Niepodległej” jako kontynuację roku szkolnego 2017/2018 – „Roku dla Niepodległej”. W tym czasie podjęliśmy się realizacji wielu działań w ramach projektu „Nasza 100-tka” z których zdamy relację wkrótce, ale już dziś możemy poinformować że za wszystkie działania pielęgnujące wartości patriotyczne otrzymaliśmy podziękowania w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej. Statuetkę odebrała pani dyrektor Dorota Perczyńska.