Historia szkoły

Szkoła w Woli Kiełpińskiej istnieje od ponad 70 lat. Przy czynnym współudziale społeczeństwa w roku 1939 został ukończony i oddany do użytku nowy budynek szkolny. Pierwsze zajęcia miały odbyć się 1 września 1939 roku. Niestety. W tym dniu wybuchła wojna i dzieci nie przyszły. Gdy zbliżył się front wojenny, szkoła została zrujnowana.Ledwie ucichły odgłosy oddalającego się frontu, podjęte zostały działania by reaktywować działalność szkoły.

Powołany w tym celu komitet wyszukał jedyny możliwy do wykorzystania na szkołę budynek (po dawnej gorzelni) i zwrócił się z prośbą do nauczycielki p. Janiny Szopowej by podjęła pracę w nowo otwartej szkole. Po dopełnieniu formalności w Inspektoracie Szkolnym w Pułtusku, 1 maja 1945 roku rozpoczęła swą działalność szkoła w Woli Kiełpińskiej – pierwsza w gminie Zegrze. W dwóch małych pokoikach wyposażonych w ławki zbudowane z cegieł i desek oraz kawałek dykty pomalowanej na czarno zamiast tablicy.

Nowy rok szkolny 1945 –1946 przyniósł poprawę warunków szkole w Woli Kiełpińskiej. Wstawiono okna, w klasach zamontowano drzwi, wyremontowano piece, zrobiono 10 kompletów ławek na 30 miejsc i dwie tablice.

W trakcie roku zaadaptowano trzecie pomieszczenie na potrzeby szkoły i zorganizowano bibliotekę. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale szkołę stanowiło trzy klasy i kuchnia. Brak było pokoju nauczycielskiego i kancelarii (dzisiejszego sekretariatu).

W roku 1948 -1949 zaczęto zaopatrywać szkołę w pomoce dydaktyczne. Najpierw zakupiono szafę, potem jeden globus, przyrządy do geometrii, pomoce do fizyki i kronikę. Wiosną tego roku dokupiono siatkę i piłkę siatkową oraz pierwsze radio.

Przełomowym w pracy szkoły był rok 1951 – 1952. 1 września rozpoczęto naukę i pracę w świeżo wyremontowanym budynku szkolnym. Teren wokół wyglądał jednak nadal okropnie (leje po bombach, doły po wapnie, brak ogrodzenia i zieleni).

Już wiosną 1952 roku zdobyto słupki cementowe, zakupiono siatkę i zniwelowano teren przyszkolny.

Większość środków finansowych szkoła musiała zdobyć sama organizując różnorodne imprezy dochodowe oraz prowadząc sklepik uczniowski. Z pozyskanych w ten sposób funduszy sfinansowano pierwszą szkolną wycieczkę do Warszawy, a w 1959r. zakupiono pierwszy telewizor.

Po całkowitej odbudowie szkoły następuje jej modernizacja i rozbudowa. W latach 1978 – 1983 dobudowano nowe skrzydło szkoły i salę gimnastyczną.

31 maja 1986 roku Szkole Podstawowej nadano imię Witolda Zglenickiego i ufundowano sztandar. W 1998r. oddano do użytku kolejne skrzydło szkoły, w którym mieści się 5 sal lekcyjnych, szatnia, stołówka i kuchnia wraz z zapleczem.

W 2000 roku w wyniku wprowadzenia reformy przy 6 – klasowej szkole podstawowej powstało 3 – letnie gimnazjum, które w roku szkolnym 2003/04 zostaje włączone do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

31 maja 2006r. w 20 rocznicę nadania imienia Polskiego Nobla Szkole Podstawowej imię Witolda Zglenickiego nadano także Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej. 31 maja 2007 roku, odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru naszemu gimnazjum.

W 2008r. zyskaliśmy zmodernizowany obiekt sportowy w skład, którego weszły: boisko trawiaste do piłki nożnej, bieżnia o sztucznej nawierzchni, boisko do piłki plażowej mogące zimą pełnić rolę lodowiska, skocznia w dal oraz nowe ogrodzenie obiektu. W skład obiektu wchodzi również wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz trybuny oddane do użytku 1.IX.2004r

31 maja 2011r. w 25 rocznicę nadania imienia Witolda Zglenickiego Szkole Podstawowej odbyła się ceremonia pożegnania „starego” i wręczenia „nowego” sztandaru naszej podstawówce, którą swoją obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja Hasan Azziz ogly Hasanov Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce.

1 czerwca 2012 roku miało miejsce kolejne wydarzenie popularyzujące sylwetkę i dorobek naszego Patrona, a była to uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez Ambasadę Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Dzień ten na stałe wpisał się w karty historii naszej szkoły, gdyż odsłonięcia tablicy dokonali J.E. Mr Hasan ogly Azziz Hasanov Pełnomocny i Nadzwyczajny Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce oraz p.Sylwester Sokolnicki – Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

3 września 2012 roku zakończył się kolejny etap rozbudowy i uczniowie mogą już korzystać z nowych sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej. W ramach inwestycji wykonano także oświetlenie terenu szkoły, powstały nowe chodniki i miejsca parkingowe oraz wymieniono ogrodzenie całego terenu.

1 września 2017 roku zostaje zlikwidowane nasze Gimnazjum i przywrócona ośmioletnia szkoła podstawowa. Nasza placówka nosi teraz nazwę Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego z klasami gimnazjalnymi i wraz z Przedszkolem wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kielpińskiej.

    Powyżej został przedstawiony tylko szkic historii naszej szkoły opracowany na podstawie:

  • książki Anny i Mariana Kurtyczów „Zegrze – Wola Kiełpińska „Dzieje parafii i okolic”;
  • najstarszej kroniki naszej szkoły;
  • pamiętnika p. Janiny Sujkowskiej, emerytowanej nauczycielki naszej szkoły.

Anna Januszek