Harmonogram spotkań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

L.p Data zebrania Godzina Cel zebrania
1. 10-18.IX.2021 on-line lub stacjonarnie wg grafiku Klasowe zebrania rodziców:
zapoznanie rodziców ze Statutem, WSO, wymaganiami edukacyjnymi, planem pracy wychowawcy, kalendarzem roku szkolnego,
odebranie od rodziców oświadczeń dotyczących zwolnień z wychowania fizycznego, religii; bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ochrony danych osobowych, deklaracji wyboru języka na egzaminie ósmoklasisty, zapoznanie z dostosowaniami na egzaminie, zebranie zgód na udział w programach szkolnych,
sprawy organizacyjne,
ustalenie zasad współpracy
2. 15 XI-18 XI 2021
on-line lub stacjonarnie wg grafiku Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
klasowe zebrania rodziców;
przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce;
omówienie spraw wychowawczych w klasie
3. 10.I-14.I.2022 on-line lub stacjonarnie wg grafiku Klasowe zebrania rodziców
przypomnienie rodzicom warunków klasyfikacji, oceniania,
poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze.
4. 7.IV.2022
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8
w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
klasowe zebrania rodziców;
przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce;
omówienie spraw wychowawczych w klasie.
5. 2.VI.2022
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8
w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Klasowe zebrania rodziców
przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych;
omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.