Nr konta Rady Rodziców

Numer konta: Rady Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

35 1020 1026 0000 1102 0264 2726

NAZWA ODBIORCY: Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

ADRES: Wola Kiełpińska, 05-140 Serock

TYTUŁEM: Wpłata na rzecz Rady Rodziców, Nazwisko/a dzieci/nazwę klasy lub grupy przedszkolnej