Innowacyjna szkoła – to my!!!

Jak wszystkim, albo prawie wszystkim wiadomo – zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie “Innowacyjna szkoła/Innowacyjny nauczyciel” organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie statuetek nastąpiło 4.X 2018r. podczas I Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. I tak tytuł i statuetka w naszych rękach i satysfakcja wielka, ale ktoś zapytał co się pod tym hasłem kryje…
Zatem wyjaśniamy…
Innowacja pedagogiczna to nic innego jak wprowadzanie nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych w celu poprawienia jakości pracy szkoły. Może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, klasy lub grupy uczniów.
Nasz innowacja “Z kulturą w świat” dotyczyła rozwiązań programowych i objęła w latach 2015-18 uczniów klas 1-3, a realizowali ją nauczyciele Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej wraz z rodzicami.
Celem działań innowacyjnych było m.in. poszerzenie i uzupełnienie programowych treści kształcenia kulturalnego i artystycznego, stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju artystycznego i ujawniania talentów, kształtowanie kreatywności…
Wyodrębniliśmy pola do działania związane z dziedzinami sztuki i umiejętnościami, które chcieliśmy doskonalić. O wszystkim co się wydarzyło w ciągu tych trzech lat informowaliśmy na bieżąco w mediach społecznościowych czy na szkolnej stronie internetowej, ale o niektórych, najbardziej spektakularnych chcemy przypomnieć by podkreślić rolę rodziców. Dumą nas napawają efekty działań nazwanych “Czarowanie przez czytanie” w ramach którego zostały zorganizowane m.in. spotkania autorskie z popularnymi pisarzami tworzącymi dla dzieci, powstała korytarzowa “Poczytalnia” i “Literacka Aleja Gwiazd”, systematycznie odbywały się w klasach spotkania pod hasłem “Czytanie na dywanie” kiedy to rodzice czytali w klasach fragmenty wybranych książek, itd, itd… Na wyróżnienie zasługują działania na polu plastycznym – “Jak Nikifor” w ramach, których powstała ekspozycja dotycząca najsłynniejszych polskich malarzy, korytarzowa galeria prac uczniowskich i odbywały się słynne już warsztaty prowadzone przez rodziców, które pozwoliły dzieciom poznać wiele nowych technik, rozwijać zainteresowania artystyczne i doskonalić umiejętności plastyczne.
O wszystkim co się u nas działo przekazaliśmy informacje w czasie prezentacji konkursowych komisji, w skład której weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz fundacji i instytucji, których działalność dotyczy nowatorstwa pedagogicznego, (i to ich opinia zaważyła na werdykcie końcowym konkursu) oraz podczas I Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego odbywającym się 4-5. X.2018rr.w Warszawie i Pułtusku.
Czas zaplanowany na realizację innowacyjnych działań dobiegł końca, ale jakoś tak się stało, że poszczególne działania nie , bo “żyją już jakby własnym życiem” i wpisały się na stałe w nasze klasowe kalendarze. Do nich należą warsztaty, które kontynuowane są w klasach młodszych, tzw. “Czytanie na dywanie” oraz spotkania autorskie, bo już wkrótce będziemy gościć p. Joannę Olech – autorkę, m.in. Dynastii Miziołków”.
Nic dodać, nic ująć, po prostu BRAWO MY!!!