O nas

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej to miejsce, które chcemy, żeby było dla wszystkich ważne, przyjazne i tętniące życiem.

Placówka Zespół Szkolno – Przedszkolny
Typ jednostek organizacyjnych przedszkole, szkoła podstawowa
Charakter placówki publiczna
Organ prowadzący Miasto i Gmina Serock
Dyrektor: mgr Dorota Perczyńska
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Kolon

Sekretarka: Adrianna Zabielska
Sekretariat: 800 – 1500
Adres szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny
Wola Kiełpińska
05-140 Serock
Kontakt Tel/fax: 0-22/782 75 50
e-mail: szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl
adres strony: https://www.zsp-wola-kielpinska.pl
Organizacja zajęć: 800 – 845
850 – 935
940 – 1025
1030 – 1115
1135 – 1220
1240 – 1325
1330 – 1415
1420 – 1505
1510 – 1555
Ilość oddziałów: 21
Ilość uczniów: 472
Nauczyciele: zatrudnionych jest 44 nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi
Warunki lokalowe: 4 sale przedszkolne, 14 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, stołówka
Baza sportowa: sala gimnastyczna, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko (sztuczna trawa) do piłki ręcznej, bieżnia o długości 296 m, skocznia w dal, boisko do siatkówki plażowej, górka saneczkowa, „Zielona” klasa
Zapewniamy i oferujemy: w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
dogodny dojazd,
opiekę zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania (udzielanie pierwszej pomocy, przedlekarskiej, prowadzenie bilansów, przesiewów, edukacja zdrowotna i profilaktyczna)
pn. – 730 – 1430
czw.- 800 – 1535
pt. – 1130 – 1535
dożywianie w szkolnej stołówce,
cena obiadu – 5,00zł,
I przerwa obiadowa 1115 – 1135
II przerwa obiadowa 1220 – 1240
przyjazną atmosferę.
Organizujemy: pomoc pedagogiczno-psychologiczną,
różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
interesujące imprezy szkolne i środowiskowe,
wycieczki i „Zielone Szkoły”,
wyjazdy zagraniczne.
Wspiera nas: Rada Rodziców,
NR KONTA: 45 8013 0006 2001 0160 0001 0001,
NAZWA ODBIORCY: Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
ADRES: Wola Kiełpińska, 05-140 Serock
TYTUŁEM: Wpłata na rzecz Rady Rodziców, Nazwisko/a dzieci.