O nas

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej to miejsce, które chcemy, żeby było dla wszystkich ważne, przyjazne i tętniące życiem.

Placówka Zespół Szkolno – Przedszkolny
Typ jednostek organizacyjnych przedszkole, szkoła podstawowa
Charakter placówki publiczna
Organ prowadzący Miasto i Gmina Serock
Dyrektor: mgr Aneta Stepnowska
Wicedyrektor: mgr Anna Wałowska
Dyrekcja szkoły urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.
Sekretarz: Adrianna Zabielska
Pomoc administracyjna: Alina Sobolewska
Sekretariat: Sposoby przyjmowania Interesantów:
poniedziałek-czwartek w godzinach 800 – 1500;
piątek – w godzinach 800 – 1200;
Dyrektor szkoły i wicedyrektor przyjmują Interesantów po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły.
Adres szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny
Wola Kiełpińska
05-140 Serock
Kontakt Tel/fax: 0-22/782 75 50
e-mail: szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl
adres strony: https://www.zsp-wola-kielpinska.pl
Organizacja zajęć:

800 – 845
850 – 935
945 – 1030
1035 – 1120
1135 – 1220
1235 – 1320
1335 – 1420
1425 – 1510
Ilość oddziałów: 22
Ilość przedszkolaków i uczniów: 481
Nauczyciele: zatrudnionych jest 49 nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi
Warunki lokalowe:
Baza sportowa:
 • sala gimnastyczna,
 • boisko trawiaste do piłki nożnej,
 • boisko (sztuczna trawa) do piłki ręcznej,
 • bieżnia o długości 296 m,
 • skocznia w dal,
 • boisko do siatkówki plażowej,
 • „Zielona” klasa
Zapewniamy i oferujemy:
 • dobrą lokalizację w spokojnej okolicy,
 • dogodny dojazd,
 • w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • nowoczesne, przestronne i kolorowe sale przedszkolne,
 • opłat za eksploatację należy dokonywać na wydzielony rachunek bankowy 59 8013 0006 2007 0015 1223 0002

 • opiekę zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania (udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, prowadzenie bilansów, przesiewów,
 • dożywianie w szkolnej stołówce,
 • cena obiadu – 6,00zł,
  I przerwa obiadowa 1120 – 1135
  II przerwa obiadowa 1220 – 1235
  III przerwa obiadowa 1320 – 1335
  opłat za obiady należy dokonywać na wydzielony rachunek bankowy 86 8013 0006 2007 0015 1223 0001

 • przyjazną atmosferę.
Organizujemy:
 • pomoc pedagogiczno-psychologiczną,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • interesujące imprezy szkolne i środowiskowe,
 • wycieczki,
 • wyjazdy zagraniczne.
Wspiera nas: Rada Rodziców,
NR KONTA: 35 1020 1026 0000 1102 0264 2726,
NAZWA ODBIORCY: Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
ADRES: Wola Kiełpińska, 05-140 Serock
TYTUŁEM: Wpłata na rzecz Rady Rodziców, nazwisko/a dzieci / nazwa klasy lub grupy przedszkolnej