Autobus

W roku szkolnym 2023/2024 dowożenie do szkoły i odwożenie po zajęciach do domu uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej będzie odbywało się zgodnie z poniższymi harmonogramami. Podane godziny kursów są orientacyjne. Prosimy o uwzględnienie różnych czynników obiektywnych wpływających na czas pokonywania trasy i oczekiwanie na przystanku + – 5 min.

Linia 1 – kierunek Marynino – Zabłocie
Linia 2 – kierunek Jachranka

Organizacja dowożenia i odwożenia w nowym roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpinskiej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock
Regulamin dowożenia