Podziękowanie dla p. Bogusława Nalewajka

Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną serdecznie dziękują Panu Bogusławowi Nalewajkowi za podarowanie na Rzecz Szkoły stołu do tenisa stołowego Joola World Cup 25-S 11291.