Informacja dla Rodziców dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia do wybranej placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Miasto i Gminę Serock w prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,
jeżeli Państwa dziecko nie zostanie przyjęte do gminnego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wyniku prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 Burmistrz pisemnie wskaże Państwu inne przedszkole / oddział przedszkolny, które będzie mogło przyjąć dziecko od 1 września 2024r.
Aktualnie do 17 kwietnia 2024r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych – potwierdzają wolę zapisania dziecka do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Po tym procesie nastąpi analiza potrzeb w zakresie grup wiekowych dzieci, dla których zabrakło miejsc w prowadzonej rekrutacji oraz możliwych rozwiązań, a następnie będą wysłane do Państwa pisma z propozycją miejsca przedszkolnego dla dziecka.

Podstawa prawna: art. 31 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 z późn. zm.).

Z poważaniem
Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP w Serocku