Organizacja pracy świetlicy szkolnej w r.szk.2023/2024

Szanowni Rodzice!
Wraz z inauguracją nowego roku szkolnego rozpocznie swoją działalność nasza świetlica szkolna.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

  • świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz.7.00 do 17.00;
  • ważność karty zgłoszenia dziecka do świetlicy wygasa z końcem danego roku szkolnego, dlatego wraz z początkiem nowego roku szkolnego należy złożyć kartę zgłoszeniową na rok szkolny 2023/2024,
  • kartę należy pobrać i wypełnioną oraz podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów złożyć do wychowawców świetlicy lub w przypadku dzieci z klas 1-3 u wychowawcy klasy.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy