Nowy rok szkolny rozpoczęty!

4 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2023/24. Dla większości z nas był to dzień powrotu w znajome, szkolne progi, dla innych – wejście w zupełnie nowe, nieznane środowisko, bowiem do naszej społeczności szkolnej dołączyło wielu nowych nauczycieli oraz uczniów. Powitaliśmy też nową panią dyrektor – p. Anetę Stepnowską.
Jesteśmy przekonani, że rozpoczęty rok szkolny będzie dla wszystkich okresem pomyślnej i owocnej współpracy.