„Nasza 100-ka”

…czyli projekt obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 100 rocznicy ustanowienia Republiki Azerbejdżanu.

Uchwałą z 25 maja 2017r. Sejm RP VIII kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W roku 2018 jest również obchodzony jubileusz 100-lecia ustanowienia Republiki Azerbejdżanu. Te dwa znamienite wydarzenia w historii świata łączy postać Naszego Patrona – Witolda Zglenickiego, który swoim życiem, swą działalnością przyczynił się do świetności tych państw.

Te Jubileusze i Ich obchody mają już rangę państwową, ale aby były „naszymi” opracowaliśmy projekt Ich uczczenia.

Hasło przewodnie: „Nasza 100-ka”

Celem projektu jest:

 • budowanie tożsamości, wspólnoty szkolnej, gminnej i narodowej;
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i

 • przystępnej formie wiedzy na ten temat;
 • włączenie się w obchody Wielkiego Jubileuszu poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach adekwatnych do wieku i budzących w przedszkolakach, uczniach SP i młodzieży gimnazjalnej zainteresowanie, m.in. różnorodnych zajęciach edukacyjnych, warsztatach, przeglądach, konkursach, imprezach sportowych…

Projekt będzie realizowany: od 11 listopada 2017r. do 11 listopada 2018roku.

Informacje o podjętych działaniach będą publikowane na:

 • szkolnej stronie internetowej https://www.zsp-wola-kielpinska.pl/
 • ;szkolnej stronie na Fb https://www.facebook.com/szkola.wola.kielpinska/;
 • tablicach ogłoszeń.

Konstruując schemat pracy całorocznej wyróżnionych zostało szereg „pół do działania”, m.in.:

 • naukowe;
 • artystyczne;
 • sportowe;
 • kulturowe (100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i ustanowienia Republiki Azerbejdżanu );medialne (upowszechnienie postaci Witolda Zglenickiego i jego niezwykłych osiągnięć i wkładu w historię gospodarczą Polski i świata w czasach, kiedy państwa polskiego nie było na mapach Młodzieży polskiej potrzebne są wiadomości kreujące poczucie dumy z polskich sukcesów – także naukowych i gospodarczych w roku jubileuszu 100 lecia odzyskania niepodległości)
 • oraz „pól do popisu” gdzie będą prezentowane nasze osiągnięcia i efekty pracy, a w następnej kolejności w ich zakresie wyodrębniono konkretne zadania dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, określono ich cele, ustalono odpowiedzialnych i terminy realizacji.

Partnerzy projektu:

 • Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Polsce – placówka dyplomatyczna;
 • Kapituła projektu edukacyjnego „Witold Zglenicki”
 • Azerbejdżańskie Centrum Kultury – organizacji pozarządowa;
 • Fundacja Odysseum;
 • Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej.