Nasz szkoła uczestniczy w programie SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

Na poziomie podstawowym szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Poziom zaawansowany działania koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania.
Praca na każdym poziomie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

 

Tytuł “Szkoła Ucząca Się” jest honorowym tytułem nadawanym szkołom w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie strategii uczenia się i nauczania lub praktyki pracy nauczycieli. Tytuł jest docenieniem wysiłków nauczycieli i dyrektora szkoły.

 

Tytuł mogą uzyskać szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą:
W działaniu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany (CRS2 lub dawny RUN). Wdrażają strategie oceniania kształtującego. Nadanie tytułu odbywa w trakcie panelu koleżeńskiego organizowanego przez zainteresowaną szkołę.
W naszej szkole już 19 listopada 2018 r.!
Tytuł potwierdza, że szkoły w latach trwania CRS2 koncentrują się na efektywnym uczeniu się uczniów, umożliwiając im zdobywanie ważnej wiedzy i umiejętności głębokiego rozumienia.

Szczegółowe informacje dla rodziców:

Rodzice OK