Konsultacje w naszej szkole

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas ósmych z przedmiotów objętych Egzaminem Ósmoklasisty oraz harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-8 od 1 czerwca 2020r.
1
2
Harmonogram konsultacji