Klub SUS czyli Klub Szkół Uczących Się

Nasza szkoła uczestniczy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej – Klub SUS /Klub Szkół Uczących się/
To program, który wspiera rozwój i doskonalenie nauczycieli oraz dyrektorów.
Dołączyliśmy kilka lat temu do ponad 3000 szkół, które wdrażają ocenianie kształtujące, wzmacniają współpracę nauczycieli oraz przywództwo edukacyjne.
Program Szkoła ucząca się to zespół organizujący działania, grono trenerów i asystentów, ale przede wszystkim to szkolne zespoły, które odważają się wchodzić na drogę zmiany.