Informacja dla rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia do Przedszkola w ZSP w Woli Kiełpińskiej.

Potwierdzanie woli odbywa się przez system lub przez złożenie Potwierdzenia woli – druk w załączeniu.
Na druku podpisują się oboje rodzice? prawni opiekunowie, tak jak na składanym w rekrutacji wniosku.

Deklaracja woli