Informacje dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Szanowni Państwo! Wraz z początkiem nowego roku przedszkolnego prosimy o złożenie niezbędnych dokumentów (deklaracji, upoważnień, oświadczeń, zgód), które pozwolą na zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa dzieciom w trakcie pobytu w przedszkolu. Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone podpisem rodziców/prawnych opiekunów i złożone u wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych.

Deklaracja godzin pobytu

Upoważnienie do odbioru

Oświadczenie – autokar

Zgody i oświadczenia rodziców