Harmonogram zebrań z rodzicami w r.szk.2018/2019

Harmonogram zebrań z rodzicami w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w roku szkolnym2018/2019

L.p Data zebrania Godzina Cel zebrania
1. 13.IX.2018
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8 +
klasy gimnazjalne
odebranie od rodziców oświadczeń dotyczących zwolnień z wychowania fizycznego, religii; bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ochrony danych osobowych, deklaracji wyboru języka na egzaminie gimnazjalnym,
sprawy organizacyjne,
ustalenie zasad współpracy
2. 15.XI.2018
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8 +
klasy gimnazjalne
Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
klasowe zebrania rodziców;
przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce;
omówienie spraw wychowawczych w klasie
3. 10.I.2019
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8 +
klasy gimnazjalne
Klasowe zebrania rodziców
przypomnienie rodzicom warunków klasyfikacji, oceniania,
poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze.
4. 4.IV.2019
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8 +
klasy gimnazjalne
Konsultacje dla rodziców( dzień otwarty)
klasowe zebrania rodziców;
przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce;
omówienie spraw wychowawczych w klasie.
5. 30.V.2019
czwartek
17.00 – SP klasy 1- 4
18.00 – SP klasy 5-8 +
klasy gimnazjalne
Klasowe zebrania rodziców
przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych;
omówienie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej w klasie.