Cel projektu

Celem projektu „Witold Zglenicki 1850-1904” jest przywołanie i upowszechnienie postaci Witolda Zglenickiego wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży polskiej. Kapituła Projektu przygotowuje memoriał i wniosek do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP w sprawie wpisania treści o „Polskim Noblu” do programu nauczania na poziomie licealnym oraz ustanowienie roku szkolnego 2018/2019 rokiem Witolda Zglenickiego.
Naszej szkole przypadła w udziale rola koordynatora Projektu.
Do udziału w Projekcie zaproszono instytucje: Ambasady Polski w Baku, Azerbejdżanu w Warszawie, Stowarzyszenie Polaków w Baku, miasto Płock i Serock, PKN Orlen, TVP, oraz ludzi związanych zawodowo z Baku – miastem pracy i twórczych odkryć Witolda Zglenickiego.