Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej z dnia 6 listopada 2020r.

Zarządzenie