Harmonogram dyżurów telefonicznych psychologa i pedagoga

Harmonogram dyżurów telefonicznych (22 7827550 w 24) psychologa i pedagoga w czasie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Harmonogram dyżurów