Zakończenie roku szkolnego i… odbiór świadectw

Szanowni Uczniowie,
Zapraszamy po odbiór świadectw w dniach 25 i 26 czerwca wg poniższego grafiku
25 czerwca 2020r.
1. w godz.13.00 – 14.00 – klasy 1a, 1b
2. w godz. 14.00 – 15.00 – klasy 3a,3b
3. w godz. 15.00-16.00 – klasy 2a, 2b
26 czerwca 2020r.
1. w godz. 9.00- 10.00 – klasy 4a i 4b
2. w godz. 10.00- 11.00- klasy 5a,5b,5c
3. w godz. 11.00 -12.00 – klasy 6a i 6b
4. w godz. 12.00- 13.00 – klasy 7a,7b i 8a, 8b
Świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa promocyjne odbierać będziecie od wychowawców klas z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Przypominamy:
1. Nie gromadzimy się .
2. Zachowujemy dystans co najmniej 2 m odległości .
3.Wchodząc do szkoły, zasłaniamy usta i nos, a po wejściu do budynku dezynfekujemy ręce.
4. Nie zabieramy do szkoły żadnych zbędnych przyborów, poza podręcznikami i książkami do biblioteki , które pakujecie do foliowych toreb i opisujecie: imię, nazwisko, klasa.
Torby z podręcznikami i książkami do biblioteki zostawiacie w boksie w szatni.
Informujemy
1. Harmonogram kursowania autobusów szkolnych dostępny jest poniżej.
2. W przypadkach losowych, zapraszamy po odbiór świadectw i zwrot podręczników w dniu 7 lipca 2020r.
Świadectwa nieodebrane w w/w terminach będą do odebrania w sekretariacie szkoły.

Harmonogram dowożenia i odwożenia na czwartek
Harmonogram dowożenia na piątek 1
Harmonogram dowożenia na piątek 2