Uwaga! Zmiana organizacji pracy świetlicy

Ze względu na trwającą przebudowę budynku szkoły, świetlica szkolna została przeniesiona do biblioteki (sala 22).
Od godziny 7.00 do 14.30 uczniowie przebywają w bibliotece, od godz. 14.35 do 17.00 w sali świetlicy.