Podsumowanie projektu edukacyjnego „Zabawa Sztuką” 🎨🖌️

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego „Zabawa Sztuką”. Projekt ten, oparty na koncepcjach Friedricha Froebla, eksplorował różne dziedziny sztuki, takie jak malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika i wzornictwo. Głównym celem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Zabawa Sztuką” było promowanie sztuki w kontekście kluczowych kompetencji oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Czy sztuka może być trudna i nudna dla dzieci? Absolutnie nie, jeśli podejdziemy do niej z zabawą! 🌟Podczas realizacji projektu nie koncentrowaliśmy się na tytułach ani trudnych nazwiskach. Staraliśmy się oswajać dzieci z dziełami sztuki, otaczaliśmy je reprodukcjami i pobudzaliśmy ich ciekawość. Dzięki temu nasze przedszkolaki miały okazję radośnie odkrywać i inspirować się światem sztuki.Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspólne wysiłki! 😊