Kadra Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

Aktualnie w naszej placówce zatrudnionych jest 39 nauczycieli. Wszyscy legitymują się pełnymi kwalifikacjami do pracy w szkole podstawowej. W naszych szkole pracuje 6 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 3 polonistów, 4 nauczycieli języków obcych, 3 matematyków, 2 wu-efistów i wielu innych specjalistów. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez specjalistów, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci i młodzieży.

L.p Nazwisko i imię Nauczany przedmiot Inne informacje
1. Stepnowska Aneta dyrektor,
2. Wałowska Anna matematyka wicedyrektor,
3. Adamczyk – Ziółkowska Małgorzata bibliotekarz
4. Andrzejewska Jolanta wychowawca świetlicy
5. Augustyniak Agata
6. Buratowska Magdalena logopeda
7. Drwęcka Katarzyna edukacja wczesnoszkolna wych. kl.1b SP
8. Furczak Wioleta religia
9. Grabarek Jolanta język angielski
10. Januszek Anna edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3a SP
11. Jażdżyk Ewa wych. świetlicy
12. Karczewski Grzegorz matematyka wych.kl. 7a SP
13. Kęsak Daniel informatyka
14. Kolon – Mosakowska Agnieszka psycholog
15. Kopeć Natalia pedagog specjalny
nauczyciel współorganizujący kształcenie
16. Makowska Dominika język polski wych. kl. 4b SP
17. Markowicz Barbara matematyka,
18. Matuszewski Jarosław fizyka
19. Mikulska-Pietrzak Aneta biologia,
chemia
przyroda
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 5b SP
20. ks. Molak Mateusz religia
21. Niezgoda Wioleta język polski wych. kl. 4a SP
22. Olechowicz Adrianna nauczyciel współorganizujący kształcenie
23. Oleszko Anna geografia
muzyka
wych. kl 6a SP
24. Olkowska Magdalena edukacja wczesnoszkolna,
przyroda
wych. kl. 2b SP
25. Parys Danuta historia, WOS wych. kl. 8b SP
26. Pawlak Anna plastyka wych. kl. 5a SP
27. Paszkowska Monika język angielski
28. Piwowar Dorota język niemiecki
29. Przybysz-Wydra Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 2a SP
30. Samsel Joanna język angielski
31. Siemińska Bożena edukacja wczesnoszkolna,
wychowanie do życia w rodzinie
wych. kl. 3b SP
32. Stępnicka Aleksandra pedagog
33. Szczublińska Maria edukacja wczesnoszkolna wych. kl. 1a SP
34. Szczepańczyk Dariusz EDB
35. Szuderska Agata
36. Szymańska Agnieszka nauczyciel współorganizujący kształcenie
37. Świątecka Katarzyna w-f,
przyroda
wych. kl.6b SP
38. Świątecki Ryszard w-f wych. kl. 8a SP
39. Werelich Agata