Skład Prezydium Rady Rodziców w r.szk. 2023/2024

RADA RODZICÓW

PREZYDIUM:

  • Przewodnicząca- Pani Magdalena Mazur;
  • Wiceprzewodnicząca- Pani Wioletta Królikowska;
  • Sekretarz- Pani Magdalena Bańkowska;
  • Skarbnik- Pani Monika Brejnakowska;
  • Skarbnik- Pani Anna Bąk.

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Przewodnicząca- Pani Ewa Młynarz;
  • Wiceprzewodnicząca- Pani Kinga Maciąg;
  • Członek Zarządu- Pani Iwona Goss.