Harmonogram dowożenia

Uwaga! Zmiany w harmonogramie dowożenia od 2.XI.2022r.

W roku szkolnym 2022/2023 dowożenie do szkoły i odwożenie po zajęciach do domu uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej będzie odbywało się zgodnie z poniższymi harmonogramami. Podane godziny kursów są orientacyjne. Prosimy o uwzględnienie różnych czynników obiektywnych wpływajacych na czas pokonywania trasy i oczekiwanie na przystanku + – 5 min.

Linia 1 – kierunek Marynino – Zabłocie
Linia 2 – kierunek Jachranka
Linia 3/BUS – kierunek Karolino-Marynino-Ludwinowo Zegrzyńskie
Linia 4 – Jadwisin

Oświadczenie w sprawie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły