Funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Szanowni Rodzice,

w związku z możliwością wznowienia pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych – po spełnieniu wytycznych dotyczących przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie informuję, iż wszystkie placówki wychowania przedszkolnego intensywnie przygotowują się do wznowienia działalności. Przewidujemy, iż stopniowe przywracanie działalności placówek nastąpi w przyszłym tygodniu.

Komunikaty w sprawie wznowienia działalności placówek pojawią się na stronie Internetowej gminy oraz poszczególnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W pierwszej kolejności możliwość z korzystania z opieki przedszkolnej adresowana jest do dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, w szczególności pracujących systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z uwagi na szczególne warunki organizacji pracy przedszkoli nie będziemy w stanie zapewnić opieki, wszystkim dzieciom, które korzystały z wychowania przedszkolnego przed pandemią.

Zgłoszenia, przyjścia dziecka do przedszkola kieruje się do Dyrektora placówki przedszkolnej, do której dotychczas uczęszczało dziecko.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku