Przedszkole w czasie pandemii

Organizacja pracy Przedszkola w Woli Kiełpińskiej działającego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej od 14.05.2020r oraz procedury postępowania.

Procedura organizacji opiek w przedszkolu w czasie pandemii
Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem
Szczegółowa procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania.
Karta przyjęcia dziecka do przedszkola.

Organizacja dyżuru wakacyjnego