EuroWeek

W dniach 5-9.X uczniowie klasy 8b, wraz z opiekunami wzięli udział w 5-dniowym programie EuroWeek – Szkoła Liderów na Ziemi Kłodzkiej.
EuroWeek jest międzynarodowym programem, który ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych uczestników poprzez stosowanie różnorodnych technik i podejścia ponadkulturowego.
Językiem komunikacji jest głównie język angielski.
Celem programu jest zapewnienie intensywnego, o wysokiej jakości szkolenia, promującego wśród uczestników uczenie się i rozwój przez całe życie. Program kładzie nacisk na:
– rozwijanie zdolności przywódczych;
– budowanie pewności siebie;
– promocję nauki języków obcych;
– rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim;
– integrację wielokulturową;
– budowanie przyjaźni i stałej współpracy pomiędzy uczestnikami i wolontariuszami z organizacji międzynarodowych.
W czasie pobytu nasi ósmoklasiści wzięli udział w warsztatach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z całego świata. Poznali kulturę krajów takich jak np. Kolumbia, Birma, Indonezja, Meksyk i inne. Pracując w grupach przygotowywali m.in. przedstawienia i filmy w języku angielskim, uczestniczyli w dyskusjach, talent showach. W programie była też wycieczka do Kłodzka podczas, której uczniowie zwiedzili starówkę i zagrali w grę o fort z fantastyczną fabułą historyczną.