Co tam słychać w świetlicy?

W ramach współpracy świetlic środowiskowej i szkolnej powstało koło kulinarne. Jest to innowacyjny projekt, który ma na celu szerzenie świadomości zdrowego stylu żywienia i życia wśród uczniów. Na pierwszych zajęciach omówiliśmy tematykę i zakres naszych działań. Była też degustacja własnoręcznie zrobionych kanapek.Opiekunami koła są W.Jończyk i E.Jażdżyk