Uwaga! Uwaga!

Szanowni Państwo!!!

W związku z brakiem porozumienia nauczycieli ze stroną rządową – strajk trwa nadal.

Po przerwie świątecznej zajęcia dydaktyczne prawdopodobnie jeszcze nie będą się odbywały.

Sytuacja jest dynamiczna proszę zatem o śledzenie doniesienia z medialne i wiadomości w dzienniku elektronicznym.