Spacer z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu? – A czemu nie!!!

Z okazji obchodzonego w dniu 20 października Międzynarodowego Dnia Krajobrazu oraz w ramach realizowanego przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa programu edukacyjnego pn. „Serock dla zrównoważonego rozwoju” – zostaliśmy zaproszeni na wspólny spacer edukacyjno-krajobrazowy.
W dniach 22-25 października br. odbył się tygodniowy cykl spacerów wzdłuż malowniczego brzegu Jeziora Zegrzyńskiego – szlakiem ścieżki dydaktycznej krajoznawczo-turystycznej Serock-Jadwisin. Miejscem zbiórki był początek ścieżki dydaktycznej (koniec ulicy Rybaki), gdzie znajduje się witacz i tablica z przebiegiem ścieżki. Spacer kończył się w Rezerwacie Przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”, w którym uczniowie podziwiać mogli serockie pomniki przyrody. Długość trasy wynosiła ok. 2,5 km.
Do udziału w spacerze zgłosili się uczniowie klasy 3a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej oraz uczniowie klas 2 i 3 ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. W sumie w spacerze wzięło udział ponad 100 osób!
W trakcie wędrówki poruszane były tematy dotyczące typów krajobrazu, jego zagrożeń i potrzeby ochrony, wpływu wody na krajobraz naturalny i kulturowy, roli wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin, walorów przyrodniczych Jeziora Zegrzyńskiego oraz zamieszkujących go chronionych gatunkach roślin i zwierząt, a także celów i form ochrony przyrody.
Za czynne uczestnictwo w spacerze, dzieci otrzymały symboliczne upominki nawiązujące do tematyki spaceru. Mamy nadzieję, że aktywnie spędzony czas oraz przekazana wiedza wpłyną pozytywnie na kształtowanie się proekologicznych zachowań wśród uczniów.

informacja na podstawie www.serock.pl