Smutna wiadomość

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” – W.Szymborska

nekrolog