Informację o dodatkowych zajęciach specjalistycznych

Od 7 marca do czerwca w naszej szkole zostaną zorganizowane zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zwane dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi.

Plakat