🌿🌟 Podsumowanie projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody”! 🌟🌿

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Z radością podsumowujemy projekt „Jestem małym przyjacielem przyrody”. Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych naszych przedszkolaków oraz kształtowanie postaw proekologicznych. W ramach tego projektu dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach i zabawach badawczych, które wzbogaciły ich wiedzę o świecie przyrody. Uczestnictwo w projekcie nie tylko rozbudziło ciekawość dzieci, ale także zaangażowało nauczycieli i rodziców we wspólne działania na rzecz ochrony środowiska.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za ich zaangażowanie i entuzjazm, nauczycielom za organizację i kreatywne podejście, a rodzicom za wsparcie i współpracę. Dzięki wspólnym wysiłkom nasze przedszkole stało się miejscem, gdzie przyroda jest szanowana i chroniona, a mali przyjaciele przyrody z dumą realizowali swoje zadania. 🌍🔍✨

Z pozdrowieniami,
Zespół Przedszkola Leśna Akademia 🌳🏫