Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej informuje Rodziców przyszłych uczniów naszej szkoły, zamieszkałych w jej obwodzie do składania zgłoszeń na rok szkolny 2023/2024.

Zgłoszenie dziecka szkoły obwodowej

Wypełniony druk prosimy składać w sekretariacie szkoły.