Zarządzenie Dyrektora ZSP w Woli Kiełpińskiej

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w sprawie wprowadzenia kształcenia hybrydowego w klasach 1-3 od 15 do 28 marca 2021r.

zarządzenie