Zapraszamy do naszych świetlic – szkolnej i środowiskowej!!!

Wraz z inauguracją nowego roku szkolnego wznowi również działalność świetlica szkolna.
Szanowni Państwo, żeby zapisać dziecko do świetlicy należy pobrać kartę zgłoszeniową od wychowawcy klasy lub od wychowawców świetlicy i uzupełnioną aktualnymi danymi przekazać wychowawcom świetlicy. Karty zgłoszeniowe składają rodzice dzieci, które będą spędzały dłuższy czas w świetlicy niż tylko oczekiwanie po przyjeździe autokarem na zajęcia lub po zajęciach na pierwszy powrotny kurs autokarowy.
Zapisy będą trwały już od 2 września 2019r..
Jeśli ktoś martwi się, że nie będzie miał co robić w świetlicy, to prezentujemy co tam się działo w minionym roku. Zapraszamy do galerii.