Zapomniana historia Polskiego Nobla – Witolda Zglenickiego i jego testamentu

Tekst Andrzeja Fedorowicza pochodzi z wydania Forbes 6/2016.

Ponad sto lat temu zapisał polskiej nauce dochody z pól naftowych o wartości większej, niż wynosił kapitał fundacji noblowskiej. Po raz pierwszy i jedyny badacze mieli więcej pieniędzy, niż byli w stanie wydać.

Jest 3 lipca 1904 roku, mieszkanie przy ulicy Perskiej 5 w Baku. Lokatorem jest 54-letni Witold Zglenicki. W mieście nad Morzem Kaspijskim – największym wówczas ośrodku wydobycia ropy naftowej na świecie – mieszka od 13 lat, pracuje jako urzędnik. Jest też właścicielem pól roponośnych, których eksploatacji nie zdąży już uruchomić. Trzy lata wcześniej dowiedział się o nieuleczalnej wówczas chorobie – cukrzycy. Zanim umrze, chce rozdysponować przyszłe dochody ze swoich działek. Mają wesprzeć polską naukę.

Wzorem dla Witolda Zglenickiego jest sporządzony dziewięć lat wcześniej testament Alfreda Nobla, wynalazcy dynamitu. Razem z braćmi, Ludwikiem i Robertem, jest współwłaścicielem największej spółki naftowej w Baku. Starszy od Zglenickiego o 17 lat Alfred Nobel to znajomy inżyniera. Obaj byli samotnikami, ale też wizjonerami, którzy chcieli, aby zdobyty przez nich majątek służył dobru ludzkości. Pierwsze Nagrody Nobla zostały wręczone w 1901 roku.

Polski inżynier, widząc, że zostało mu niewiele życia, zaprasza czterech przyjaciół, by przekazać im ostatnią wolę. Ósmy punkt testamentu brzmi: „Sumy wolne zapisuję Kasie imienia Mianowskiego w celu utworzenia kapitału żelaznego, z zastrzeżeniem, by procenty od tego kapitału były przeznaczone na wydawanie nagród, według uznania Zarządu Kasy, za najlepsze dzieła dotyczące ogólnoeuropejskiej literatury, sztuki i nauki, w rodzaju noblowskich nagród”. Mężczyźni składają podpisy pod ostatnią wolą inżyniera. Nie wiedzą, że są świadkami największej darowizny, jaką otrzymała polska nauka w swojej historii.
Kim był Witold Zglenicki?

Urodzony w Starej Wargawie na Mazowszu, w biednej szlacheckiej rodzinie w guberni płockiej, Zglenicki ukończył studia na jednej z najlepszych europejskich uczelni technicznych – w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Jego wykładowcą był tam sam Dmitrij Mendelejew.

W maju 1876 roku Witold Zglenicki zostaje kierownikiem Zakładów Hutniczych w Mroczkowie w Zagłębiu Staropolskim, w którym podwaliny przemysłu kładli wcześniej Stanisław Staszic i Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki.

Młody inżynier przystępuje do modernizacji Mroczkowa, od niemal pół wieku własności rządu. Rok po jego przybyciu zakłady pracują znów pełną mocą, produkują 100 tysięcy pudów (1638 ton) surówki. Popyt na żelazo rośnie, jednak hutnictwo na ziemiach polskich nie jest już w stanie odrobić zaległości. Kraj zalewa tani surowiec z Rosji, Śląska i Anglii. Ratunkiem może być tylko prywatyzacja i inwestycje.

Zglenicki za 3 tysiące rubli kupuje kuźnice w Błocie oraz Pstążnicy. Rosyjskim władzom to nie przeszkadza – mimo że jest urzędnikiem, asesorem tytularnym carskiej administracji. Jednak sukcesy Mroczkowa budzą zawiść dzierżawców sąsiednich zakładów. Na podstawie zasad Korpusu Górniczego, zabraniających urzędnikom prowadzenia działalności gospodarczej, składają donos na Zglenickiego. Inżynier zostaje odwołany z funkcji kierownika zakładów w Mroczkowie i zawieszony w pełnieniu obowiązków urzędnika. Nie zamierza się jednak poddawać. W 1890 roku zostaje skierowany na stanowisko pełnomocnika w Urzędzie Probierczym w Rydze.

Bywa tam jeden z największych kapitalistów imperium, hrabia Aleksander von Benckendorff. Rok starszy od Polaka, ceni jego wiedzę i fachowość. Hrabia ma udziały w rozwijającym się w Baku wydobyciu ropy naftowej i chciałby mieć tam zdolnego inżyniera.

Przy wsparciu Benckendorffa Zglenicki zostaje skierowany do pracy w bakijskim Urzędzie Probierczym. Ale prawdziwą jego pasją będzie to, o czym marzył od czasów studiów u Mendelejewa – poszukiwanie złóż ropy naftowej i innych cennych surowców.
Witold Zglenicki w Baku. Początki wydobycia ropy naftowej

Rok 1891, kiedy przybywa do Baku, to początek wielkiego boomu, który 10 lat później uczyni z Kaukazu największy ośrodek wydobycia czarnego złota na świecie. W mieście działa już spółka braci Nobel, rodzą się wielkie fortuny, z wrzynającego się w Morze Kaspijskie Półwyspu Apszerońskiego wyrasta las wież wiertniczych. Jednak miasto wciąż przypomina biedną muzułmańską osadę z glinianymi domami w labiryncie ślepych uliczek. W rozgrzanym powietrzu unosi się zapach ropy, nie ma skrawka zieleni, a czysta woda jest na wagę złota.

Równie prymitywne jak warunki życia były metody poszukiwania złóż. Robili to różdżkarze, jednak zdarzało się, że właściciel działki po prostu podrzucał czapkę i tam, gdzie zaniósł ją wiatr, rozpoczynano wiercenia. Półwysep Apszeroński był wielką cysterną z surowcem, zwykle udawało się trafić na złoża. Dla Zglenickiego była to amatorszczyzna. Jego życie przez kolejne kilkanaście lat miało wyglądać tak samo: praca w urzędzie do godziny 16, ani minuty dłużej. Później inżynier przeistaczał się w geologa. Przemierzał Kaukaz z mapami w poszukiwaniu miejsc, których budowa geologiczna wskazywała na występowanie dużych złóż. Na badania przeznaczał większość skromnej pensji, żyjąc niezwykle oszczędnie i samotnie.

Zglenicki szybko dostrzega, że największe bogactwo kryje się pod wodami Morza Kaspijskiego, szczególnie w płytkiej Zatoce Bibi-Ejbatskiej. Przygotowuje pierwszy na świecie projekt morskiej wieży wiertniczej z pomostem do gromadzenia ropy, odbieranej przez tankowce. Pod koniec 1896 roku składa go razem z wnioskiem o przydzielenie dwóch działek w zatoce. Odpowiedź władz jest odmowna. Podobny los spotyka kolejne wnioski. Wydobycie ropy spod dna morskiego to dla urzędników pomysł ze sfery fantazji.

Wielki dzień nadchodzi 4 sierpnia 1900 roku. Rada Zjazdu Bakińskich Naftowców zaprasza Zglenickiego do prac przy wydzieleniu 100 działek, które zostałyby przekazane do eksploatacji. Inżynier już dwa tygodnie później w piśmie „Nieftianyje Dieło” publikuje dokładny plan oraz opis 165 działek, które wyznaczył w czasie kilku lat samotnych wypraw.

Opracowanie Zglenickiego jest do dziś podstawą wydobycia ropy naftowej w Azerbejdżanie. Dla rozwoju Baku miało kolosalne znaczenie – już w 1901 roku region dostarczy 95 proc. całej naftowej produkcji Rosji i 50 proc. globalnego wydobycia.

Przedsiębiorcą naftowym zostaje również Zglenicki. Ministerstwo Ziemi i Bogactw Państwowych Rosji przydziela mu działkę w Karaczchuri niedaleko Surachanów oraz działkę morską nr 29 w Zatoce Bibi-Ejbatskiej. Dwie kolejne, w Chille, obejmuje wspólnie z Aleksandrem von Benckendorffem. To spełnienie marzeń inżyniera, który może wreszcie przystąpić do podmorskich wierceń. Zglenicki zostanie jeszcze właścicielem czterech działek roponośnych w guberni bakijskiej i dwóch poza nią. I wtedy dowie się, że nigdy nie wyzdrowieje.
Testament Witolda Zglenickiego

Kiedy trzy dni po sporządzeniu testamentu Zglenicki umiera, warszawska Kasa im. Józefa Mianowskiego istnieje już 23 lata. Założycielom przyświecała myśl, by stała się ona instytucją wspierającą rozwój polskiej nauki, kultury i sztuki. Na czele komitetu, w którego skład weszli m.in. Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz, stanął słynny lekarz i taternik Tytus Chałubiński. Życie naukowe na rusyfikowanych ziemiach było w opłakanym stanie. W nauczaniu przedmiotów ścisłych polskie uczelnie były spóźnione wobec Europy o 20–30 lat.

Ten dystans założyciele Kasy chcieli nadrobić dzięki stypendiom wypłacanym z prywatnych darowizn i składek. Instytucja nie mogła jednak wspierać naukowców, pisarzy i artystów spoza ziem pod zaborem rosyjskim. Kiedy więc we wrześniu 1904 roku warszawski adwokat Władysław Smoleński przystąpił do realizacji testamentu hojnego darczyńcy, stało się jasne, że o żadnej nagrodzie Zglenickiego „w rodzaju noblowskich” mowy być nie może. Wątpliwości budziła też forma darowizny. Dotąd Kasa otrzymywała pieniądze bądź majątek, który mogła sprzedać. Tymczasem inżynier zapisał jej nie pola roponośne, ale dochody z nich. Ich wysokość była trudna do oszacowania. Oddalone o tysiące kilometrów działki miały być eksploatowane przez spółki, z którymi osobne umowy musiał podpisać wykonawca testamentu. Problemów było tyle, że zarząd Kasy rozważał nawet rezygnację z darowizny.

Początkowo wpływy były niewielkie: w latach 1906–1910 na konto Kasy im. Mianowskiego trafiało rocznie od 2 do 6 tysięcy rubli. Ale najszerszy strumień pieniędzy zaczął płynąć z najbogatszej w ropę działki numer 8, eksploatowanej przez Towarzystwo Kaspijsko-Czarnomorskie założone przez Alfonsa Rothschilda.

Chociaż dla Kasy wynegocjowano jedynie 20 procent dochodów, w roku 1911 na jej konto wpływa 186 tysięcy rubli, a rok później ponad 472 tysiące rubli. W ciągu kilkunastu miesięcy Kasa otrzymuje tyle pieniędzy, ile zebrała przez wszystkie lata istnienia. Kwota wypłacanych polskim naukowcom i twórcom stypendiów rośnie z 31 do 178 tysięcy rubli rocznie. Można by dać więcej, ale… nie ma komu. Pieniądze trafiają też potajemnie do zaboru austriackiego. Z dochodów z nafty zostaje wydanych ponad 600 dzieł, m.in. publikacje Kolberga, Karłowicza, Tatarkiewicza i Konopnickiej. Testament Zglenickiego staje się źródłem niebywałego rozkwitu polskiej nauki, literatury i kultury w pierwszych latach XX wieku.

Po raz pierwszy i jedyny w historii polska nauka ma więcej pieniędzy, niż jest w stanie wydać. Do lipca 1915 roku dochody z nafty przynoszą Kasie ponad 1,77 mln rubli, równowartość 2,4 mln dolarów w złocie. To niemal półtora raza tyle, ile wynosiły aktywa fundacji Nobla. Ale dochody pochodzą z jednej działki, a co z pozostałymi? Mimo że trwa już pierwsza wojna światowa, Kasa zgłasza roszczenia, których realizacja uczyniłaby z niej najbogatszą na świecie fundację naukową. Uniemożliwiają to wybuch bolszewickiej rewolucji, nacjonalizacja pól naftowych i zajmowanie rachunków, przez które płynęły pieniądze do Warszawy.

Późniejsze negocjacje z Sowietami w sprawie realizacji testamentu Zglenickiego nie przyniosły rezultatów. Kasa imienia Mianowskiego, działająca w II RP jako Instytut Popierania Nauki, była już tylko cieniem siebie z lat największej świetności. Jej aktywa przepadły w wyniku wojen światowych lub straciły wartość w czasie kryzysów i inflacji. W 1952 roku Kasa została zlikwidowana, a resztki jej majątku przekazano Polskiej Akademii Nauk.
Ten tekst pochodzi z wydania Forbes 6/2016