Zajęcia dodatkowe

Harmonogram zajęć organizowanych w szkole poza lekcjami wkrótce.