Kalendarium Rady Rodziców

Kalendarium Rady Rodziców
W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej będzie wspierać następujące imprezy:
Szkoła:
1.Andrzejki – listopad 2023
2.Bal Karnawałowy – styczeń/luty 2024
3.Dzień Pizzy – luty 2024
4.Dzień Dziecka – maj/czerwiec 2024
5.Koniec roku szkolnego – czerwiec 2024
Przedszkole:
1.Dzień Pizzy – luty 2024
2.Warsztaty bądź teatrzyk – do ustalenia z nauczycielami przedszkola
3.Dzień Dziecka – maj/czerwiec 2024