Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

We wrześniu odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, niektórzy nawet spoty reklamowe, w których prezentowali swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Wynikiwyborów