Włączamy myślenie

Nasza szkoła pod patronatem Instytutu Krytycznego Myślenia realizuje program upowszechniający myślenie krytyczne
Dlaczego?
Bo uważamy, że rozwój tej kompetencji powinien być głównym zadaniem dzisiejszej szkoły i całego systemu edukacji. Jeśli celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie, to „absolwent myślący krytycznie” powinien być głównym celem każdej placówki szkolnej(M.Winiarek)
Czyli uczniowie uczą się:
– analizować i tworzyć hipotezy,
– tworzyć logiczne rozwiązania,
– odróżniać fakty od opinii,
– orzwiązywać problemy,
– sprawdzać fakty,
– przetwarzać informacje
– kwestionować oczywistości ,
– rozpoznawać własne i innych potrzeby i emocje,
– myśleć o konsekwencjach,
– myśleć o myśleniu.
Jak? Po co?
Nauczyciele stosują podczas lekcji nowoczesne rutyny i narzędzia myślowe, by zwiększyć możliwości poznawcze i intelektualne uczniów.
W XXI wieku – erze globalnego Internetu, zalewu informacji, wszechobecnej manipulacji, to właśnie narzędzia myślowe są tym, co pomoże w zrozumieniu świata , a przede wszystkim w rozwiazywaniu problemów i podejmowaniu świadomych decyzji.