Wiwat szkoła i nauczyciele…

12. października, jak co dzień, wszyscy zjawili się w szkole. Dzień był jednak niezwykły – bo świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość Ślubowania pierwszoklasistów, którą swoja obecnością uświetnili p. Artur Borkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku oraz p. Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

Dzień był pełen miłych akcentów i zdarzeń. Aby uczcić to święto uczniowie wcielili się w role i pełnili w tym dniu z dużym zaangażowaniem funkcje dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, wręczali kwiaty i składali życzenia oraz przygotowali apel, w czasie, którego w poetyckich słowach i muzycznych frazach podziękowali za codzienny trud wszystkim pracownikom naszej szkoły. Tegoroczne obchody DEN podsumowała i zakończyła pani dyrektor Dorota Perczyńska dziękując wszystkim za zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty, i wręczając wyróżniającym się pracownikom Nagrody Dyrektora Szkoły.