W świetlicy wesoło, kolorowo, plastycznie

Współpraca się opłaca pod takim hasłem przewodnim odbyły się kolejne zajęcia w świetlicy. Uczniowie starszych klas wymyślali zadania plastyczne dla młodych. Nad całością czuwała p.W.Jończyk ze świetlicy środowiskowej.