18-tka WDKU!!!

Tak to już 18 lat…To w 2000roku ówczesny pedagog, logopeda wraz z obecnie pracującym w placówce nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej p.Małgorzatą Szczublińską zaproponowały uczniom nową formułę obchodów pierwszego dnia wiosny. Formuła przyjęła się i na stałe wpisała się do kalendarza imprez szkolnych.
W tym roku uczniowie klas 1-7 bawili się na sali gimnastycznej rozwiązując różne zadania wiosenne. Były krzyżówki, wiosenne wyrażenia i zwroty, piosenka. Tworzono wyraz z wyrazu, obraz z obrazu. nie zabrakło tradycyjnej Marzanny wykonanej w tym roku tylko z gazet i obrzędowo spalonej na boisku szkolnym.
W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości pojawiły się także akcenty patriotyczne i lokalne związane z patronem szkoły.
Mądrze i miło spędziliśmy pierwszy dzień wiosny.

M. Szczublińska