Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów klas 1-3

Od poniedziałku 18 stycznia dzieci z klas 1-3 wracają do szkoły. W związku z tym wszystkich nas obowiązuje stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego opisanego w Procedurach Bezpieczeństwa Organizacji Pracy w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w czasie pandemii Covid-19.

  Prosimy pamiętać przede wszystkim o tym, że :

 1. Drzwi wejściowe do szkoły pozostaną zamknięte. Uczniowie wpuszczani będą do szkoły przez pracownika szkoły.
 2. Uczniowie jadący autokarem i wchodzący do szkoły maseczką zakrywają usta i nos. Dzieci podróżujące autokarem, będą zajmować pojedyncze miejsca. Przy wejściu do szatni znajduje się laserowe urządzenie pomiaru temperatury oraz bezdotykowe urządzenie do dezynfekcji rąk. Uczniowie dezynfekują dłonie, następnie udają się do wyznaczonego dla klasy boksu w szatni, tam zmieniają obuwie, zostawiają okrycia wierzchnie. Po wyjściu z szatni kierują się w stronę klatki schodowej i korytarzem ( najkrótszą drogą) do wyznaczonej sali, gdzie czekają nauczyciele. Przed każdorazowym powrotem do sali uczniowie powinni umyć starannie ręce w łazience. Każda klasa przebywa w wyznaczonej jednej sali z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie powinni wymieniać między sobą. Uczniowie nie przynoszą także zbędnych rzeczy. Uczniowie wpuszczani są do budynku z zachowaniem dystansu – co najmniej 1,5 m odległości. Podobnie w szatni (jednocześnie 2 uczniów w boksie). Na korytarzu uczniowie przemieszczają się z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Obowiązkowe są maseczki w przestrzeni wspólnej. Podczas lekcji uczniowie zakładają maseczki tylko na prośbę nauczyciela w sytuacji bliższego kontaktu. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z przerw w różnym czasie, nie rzadziej niż 45 minut. Podczas przerwy na korytarzu przebywa jedna klasa. Do klasy przyporządkowani są Ci sami wychowawcy. Nauczyciele j. angielskiego, religii , którzy prowadzą zajęcia stacjonarne także w innych klasach, zasłaniają usta i nos także w czasie zajęć z uczniami, a przed wejściem do sali skutecznie myją i dezynfekują ręce. Każda klasa jest wyposażona w płyn dezynfekujący.
 3. W Procedurach bezpieczeństwa(dostępne na internetowej stronie szkoły) zawarte są także szczegóły, obowiązki personelu w trakcie pobytu uczniów w szkole, jak również po zakończeniu lekcji. Wszystko po to, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa , np.:
  • pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia,
  • sale lekcyjne, w których odbywają się konsultacje są dezynfekowane po każdej grupie,
  • w codziennych działaniach pomieszczenia są ozonowane, a powierzchnie dotykowe ( blaty stolików, uchwyty mebli, klamki, włączniki, poręcze, sanitariaty) – minimum 2 razy dziennie dezynfekowane,
  • podłogi są myte i dezynfekowane codziennie sale i korytarze są wietrzone,
  • na koniec dnia pomieszczenia są ozonowane.
 4. O każdym zdarzeniu, niepokojącym zjawisku lub podejrzeniu niestosowania się do Procedur informowany jest dyrektor / wicedyrektor szkoły.
 5. Osoby postronne nie będą wpuszczane do budynku do szkoły. Pracownik szkoły zobligowany jest do umożliwienia załatwienia sprawy interesantowi. Gdyby sytuacja wymagała wpuszczenia osoby trzeciej do budynku szkoły, Pracownik po uzgodnieniu z Dyrektorem, umieści wpis w Rejestrze zawierający: Imię i nazwisko osoby wchodzącej, numer telefonu oraz datę i godzinę wejścia/wyjścia.

W przestrzeni wspólnej obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust , dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu.
Szanowni Państwo,
Jesienią udało nam się pracować nieprzerwanie aż do całkowitego zamknięcia szkół decyzją rządu, nie mieliśmy żadnego potwierdzonego zachorowania wśród nauczycieli i uczniów. Wierzymy, że przy wspólnym zaangażowaniu i przestrzeganiu procedur, obecny powrót też będzie bezpieczny, czego sobie i Państwu życzę!
Dorota Perczyńska – Dyrektor

Procedury bezpieczeństwa

Harmonogram dowożenia