Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się spotkanie uczniów klas 7 i 8 SP z terenu naszej gminy z p.Anną Marią Wesołowską dotyczące: „Współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, w którym wzięli udział uczniowie klas 7a i 7b z naszej szkoły.
Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat nowych zagrożeń, a także form przemocy wobec nieletnich, a także wskazanie możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę. Poruszane były zagadnienia demoralizacji, wulgaryzmów, cyberprzestępczości oraz uchylania się od obowiązku szkolnego.
Uczniowie z entuzjazmem przyjęli pomysł stworzenia kącików prawniczych i skrzynek korczakowskich.
Mamy nadzieję, że informacje, które usłyszeli pomogą im w podejmowaniu słusznych decyzji w przyszłości.

spotkanie 1
spotkanie 2